Automatyzacja procesów technologicznych jest w dzisiejszych czasach podstawą – to zdecydowane ułatwienie i przyspieszenie pracy, dlatego tego typu rozwiązania są spotykane już właściwie w każdym zakładzie przemysłowym. Maszyny wyposażone są w automatyczne układy – na przykład przekaźnikowo-stycznikowe, które pozwalają na sterowanie pracą urządzeń elektrycznych, a także zabezpieczają urządzenia przed uszkodzeniem – jak widać, korzyści z wykorzystania takich układów są podwójne.

Na czym polega działanie styczników?

styczniki Ponadto układy przekaźnikowo-stycznikowe nie dopuszczają do wykonywania błędnych czynności sterowniczych. Ich budowa jest bardzo prosta – opierają się, jak sama nazwa wskazuje, na stycznikach oraz przekaźnikach. Styczniki jednofazowe stanowią element wykonawczy – to one odpowiadają za włączanie lub wyłączanie obwodów roboczych maszyny. Musi to jednak dziać się w odpowiednim momencie – i za to sterowanie stycznikami odpowiedzialne są przekaźniki. Wybrane, określone czynniki – na przykład czas, prędkość obrotowa lub ciśnienie – powodują wzbudzenie cewek styczników. Konstrukcja samych styczników jest prosta – składają się one z odpowiedniej ilości styków, z napędu, którym jest elektromagnes z ruchomą zworą, a także z podstawy izolacyjnej. Na czym polega działanie styczników? Do elektromagnesu doprowadzane jest napięcie, które powoduje zwarcie styków, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie określonej pozycji, a co za tym idzie – włączenie lub wyłączenie danego obwodu roboczego.

styczniki Styczniki to elementy, które wyróżniają się trwałością oraz dużą wytrzymałością mechaniczną – możliwa jest ich intensywna eksploatacja przez długie lata, dlatego są właściwie stosowane we wszystkich układach napędowych oraz układach automatyki. Wyposażenie styczników w odpowiednie przekaźniki chroni silnik przed przeciążeniem – oczywiście rodzajów przekaźników jest bardzo dużo: są to przekaźniki czasowe, sygnałowe, pośredniczące, zwłoczne czy pomiarowe. Każdy z nich ma inną funkcję – może pozwalać na załączenie lub wyłączenie z opóźnieniem, załączenie czasowe czy taktowanie z opóźnieniem. Zastosowanie przekaźników programowalnych sprawia, że można w znaczący sposób uprościć strukturę układu sterowania. Ponadto przekaźniki chronią urządzenie przed skutkami zwarć, a więc w tym wypadku ich działanie jest podobne do bezpieczników.

Jak widać, układy przekaźnikowo-stycznikowe są niezbędne w automatyce maszyn. Zawsze jednak należy pamiętać o bezpieczeństwie – urządzenia wykorzystujące prąd do swojego działania powinny posiadać zabezpieczenia zwarciowe (wspomniane bezpieczniki), przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe.

Close Menu