Podczas wielu robót ziemnych, szczególnie, gdy wykonuje się i pracuje w wykopach ważne jest aby wykonać zabezpieczenia. W tym celu stosuje się ścianki oporowe, które można wykonać z różnych materiałów. Jednymi z nich są wypraski. Te elementy konstrukcyjne są wykonywane z metalu. Dzięki czemu są bardzo wytrzymałe i odporne na siły naciskowe spowodowane najczęściej gruntem czy wodą.

Jakie wypraski warto wybrać?

wypraskiSzczelne wypraski są bardzo ekonomiczne, ponieważ można je stosować wiele razy. Poza tym ich montaż jako techniczne zabezpieczenie ścian wykopu jest bardzo efektywne. Przede wszystkim są szczelne. Dlatego bez problemu można je stosować wszędzie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest powyżej poziomu dna wykopu. Także solidne oraz szczelne wypraski stosuje się na miejscu budowy, gdzie w pobliżu są obiekty, które są wrażliwe na osiadanie. Więc wypraski nie tylko zabezpieczają przed wodami gruntowymi, obsunięciami ścian wykopu ale również przed osiadaniem oraz uszkodzeniem istniejących budynków. Warto również wspomnieć, że szczelne wypraski można stosować w przypadku każdego rodzaju gruntu. Oprócz robót ziemnych podczas budowy lądowej także wypraski stosuje się w budownictwie hydrotechnicznym.

wypraskiZacznijmy od budowy tam czy portów. Bardzo dobrze znoszą opór napierającej wody. Poza tym są one tak solidne, że mogą być wbudowane na stałe. W tych dwóch przypadkach stosuje się je do zabezpieczania ścian. Poza tym bardzo często również takie szczelne wypraski stosuje się nad morzem. Ze względu, że są wytrzymałe i odporne na fale mogą doskonale zabezpieczać wysokie brzegi nadmorskie. Jeśli mowa o zabezpieczaniu brzegów, to także stosuje się w przypadku rzek, kanałów czy rowów. Jednak do tego szczelne wypraski stosuje się podczas budowy wałów przeciwpowodziowych. Idealnie więc chronią tereny przed powodziami oraz podtopieniami. Także wypraski można spotkać jako ściany oporowe przy drogach. Wiele budowanych dróg prze biega przez dawne nasypy. Wiadomo, że nie usunie się ich całkowicie, a wykonuje się tylko wyrównujący wykop pod drogę. Dlatego, aby podczas dalszego użytkowania nasyp się nie obsuwał, szczególnie na drogę, co mogło by być niebezpieczne stosuje się wypraski jako ściany oporowe.

Na koniec warto wspomnieć, że te elementy konstrukcyjne nie musza być wykonane wyłącznie z metalu. Także bardzo często stosuje się wypraski wykonane z tworzywa sztucznego, jakim jest winyl. Jak wykazał dany artykuł szczelne wypraski mają szerokie zastosowanie w każdej gałęzi budownictwa. Mogą być elementami tymczasowymi, ale również montowanymi na stałe.

Close Menu