Rodzaje zbiorników dla przemysłu

Głównym zadaniem zbiorników przemysłowych jest magazynowanie oraz transport, a odpowiednio dostosowane mogą służyć również do prowadzenia procesów przemysłowych. Są to tzw. zbiorniki technologiczne, które można dodatkowo wyposażyć w systemy grzania, chłodzenia oraz mieszadła.

Zbiornik buforowy a magazynowanie ciepła

zbiornik buforowyZbiorniki wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu. Ich właściwości są odpowiednie do przeznaczenia oraz przechowywanej substancji. Jednymi z najtrwalszych są zbiorniki stosowane do składowania i przewozu substancji chemicznych oraz ścieków. Ważne jest by charakteryzowały się one wysoką szczelnością, a materiał, z którego zostały wykonane był odporny na działanie substancji żrących i chemicznych. Ścieki przemysłowe, zwłaszcza te niebezpieczne dla środowiska, nie mogą przedostać się gleby, aby nie spowodować skażenia. Do tego rodzaju zbiorników często stosuje się stal kwasoodporną. Inne cechy będą wykazywały również zbiorniki przeznaczone do kontaktu z żywnością, przede wszystkim muszą być one bezpieczne oraz nie mogą reagować z przechowywaną żywnością.

zbiornik buforowyPopularnym typem zbiornika stosowanym w przemyśle jest również zbiornik ciśnieniowy, Szczególnie zastosowanie znajduje on w branży chłodniczej i ciepłowniczej. Przechowuje się w nich zazwyczaj ciecze, takie jak woda oraz powietrze i gazy nie posiadające właściwości palnych, glikol, amoniak, kondensat itp. Dzięki zbiornikom zakłady produkcyjne mogą gromadzić nawet oszczędności. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zbiornik buforowy dla przemysłu, służący do magazynowania ciepła. Podczas współpracy z kotłami bądź pompami ciepła odzyskują nadmiar wytwarzanej energii. Jest to rozwiązanie, które oddziela wytwarzanie energii od jej odbioru, zapewniając tym samym optymalną pracę i eksploatację instalacji grzewczej. Dostosowując ilość wytwarzanego ciepła do jego zużycia, można obniżyć koszty utrzymania obiektu. Poza instalacjami grzewczymi zbiornik buforowy może być wykorzystywany w chłodnictwie jako element instalacji chłodniczej, służy on do magazynowania ciepłej lub zimnej wody, których zadaniem jest dostarczać ciepło do poszczególnych odbiorników w obiekcie. Wykonuje się je ze stali węglowej konstrukcyjnej, dodatkowo zbiorniki pokrywa się warstwą antykorozyjną.

Zbiorniki na potrzeby przemysłu mogą mieć kształt walca, stożkowy, koszowy bądź elipsoidalny, a także dowolną pojemność. Wszystko zależy od zapotrzebowania zakładu przemysłowego, dlatego zwykle wykonuje się je pod zamówienie klienta indywidualnie dostosowując go do branży.