Na co zwrócić uwagę wybierając działkę?

Od charakteru działki może – i będzie – zależeć kształt i wielkość naszego domu, jego ustawienie względem stron świata, sposób budowy i izolacji, szczególnie izolacji fundamentów. Będzie mieć również istotne znaczenie dla wyglądu ogrodu. Na co zwrócić uwagę, wybierając działkę?

  • Wielkość i kształt – działka na dom wolnostojący powinna mieć przynajmniej 700 m2. Unikaj wąskich działek, pamiętając o przepisach prawa budowlanego dotyczących odległości budynku od granic działki.
  • Ukształtowanie – nierówności na działce trzeba będzie wyrównać. Choć możliwe jest budowanie na stoku, jest ono trudniejsze i wymaga innej konstrukcji fundamentów.
  • Nasłonecznienie – od niego będzie zależało ustawienie domu, który największą częścią mieszkalną powinien wychodzić na południe, aby dogrzewał się w sposób pasywny
  • Rodzaj i przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych – od nich będzie zależeć m. in. rodzaj izolacji fundamentów oraz np. czy konieczne będzie przywiezienie odpowiedniej ziemi do założenia ogrodu
  • Roślinność – drzewa mogą utrudniać budowę, a na ich usunięcie potrzebne będzie pozwolenie (jeśli mają powyżej 5 lat). Z drugiej strony drzewa i krzewy będą chronić przed wiatrem, dzięki czemu dom będzie tracił mniej ciepła.
  • Położenie względem rzek, potoków, zbiorników wodnych – teren działki może być okresowo zalewany
  • Rodzaj drogi dojazdowej – ważny nie tylko dla firm budowlanych, ale przede wszystkim dla nas