Korzyści płynące z przeprowadzania audytów efektywności energetycznej

Każda firma, każdy budynek czy zakład produkcyjny zużywa energię w jakimś zakresie. Współczesne normy unijne wymagają od przedsiębiorstw ograniczenia poboru energii na tyle, jak bardzo jest to możliwe bez naruszenia bezpiecznego pułapu wydajności zakładu. Jest to szalenie istotne z punktu widzenia działań, jakie podejmuje się na rzecz ochrony środowiska.

Audyt na zlecenie firmy

Audyt efektywności energetycznej	Nasza planeta jest bowiem bogata w złoża, z których pozyskuje się energię, ich ilość jest jednak ograniczona. Ponadto nad światem wisi widmo postępującego efektu cieplarnianego, który może znacząco wpłynąć na klimat, powodując różnego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak podwyższenie poziomu wód wywołane topnieniem lodowców czy też globalne ocieplenie, mogące być katastrofalne w skutkach. Dlatego podejmuje się szereg działań, mających zapobiegać podwyższeniu temperatury na Ziemi – jednym z nich jest praca nad zmniejszeniem emisji ciepłych gazów do atmosfery, za które odpowiedzialne są m.in. zakłady produkcyjne, fabryki, a nawet zwykłe domy mieszkalne. W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków prowadzi się specjalne audyty, które kilka lat temu stały się obowiązkowe dla firm o sporym wydatku energetycznym. Specjalistyczne firmy przeprowadzają profesjonalny audyt efektywności energetycznej na zlecenie innych firm.

Audyt efektywności energetycznej	Działania takie pozwalają zorientować się, w jak dużym stopniu dany zakład stanowi zagrożenie dla środowiska oraz wskazać na możliwości obniżenia zużycia energii firmy. Służą temu, na przykład, specjalistyczne kamery termowizyjne, które pomagają wykryć słabe punkty w strukturze budynku, by następnie przeprowadzić inwestycję zwiększającą efektywność pracy zakładu. Przedsiębiorstwa, które wykażą dokumenty potwierdzające fakt, że pracują one na poprawę wydajności energetycznej swojej spółki, mogą otrzymać tak zwane białe certyfikaty, które z kolei są niezbędne do uzyskania pomocy finansowej w inwestycjach na rzecz poprawy wydajności budynków. Wsparcie finansowe może stanowić nawet do 75% kosztów związanych z przeprowadzeniem inwestycji. Przeprowadzane audyty gwarantują rzetelną ocenę, ponieważ oparte są na analizie efektywności pracy budynków w danym cyklu, dzięki czemu badanie zużycia energii staje się obiektywne.

Przedstawione następnie szczegółowe raporty pomagają obrać właściwą strategię zwiększania efektywności energetycznej danego zakładu. Tego typu działania pomagają nie tylko radzić sobie z globalnym ociepleniem, lecz także pozwalają generować oszczędności poszczególnym przedsiębiorstwom.