Kominki cz. 2

Jakie parametry techniczne powinien mieć kominek?

kominek zamknięty

Jeśli kominek ma pełnić rolę wyłącznie dekoracyjną i nie będzie potrzebny jako źródło ogrzewania, jego parametry techniczne są nieistotne. W innym przypadku powinny one być głównym kryterium wyboru.

Przeglądając oferty producentów należy patrzeć na nominalną moc grzewczą, którą wylicza się na podstawie średniej z trzech godzin. Maksymalna moc grzewcza nie ma większego znaczenia – w normalnym użytkowaniu będzie osiągana rzadko.

Jeśli kominek ma stanowić główne źródło ciepła, jego nominalna moc grzewcza powinna odpowiadać tej określonej jako wymagana w projekcie budowlanym. Jego moc należy ograniczyć o 20-30% jeśli kominek będzie wykorzystywany tylko jako pomocnicze źródło ciepła w razie awarii głównego systemu grzewczego lub będzie go wspomagał w czasie największych mrozów. Ograniczenie mocy spowoduje nie tylko oszczędność w zakupie i montażu kominka, ale też pozwoli na lepsze jego wykorzystnie. Kominki bowiem pracują najlepiej po osiągnięciu pewnego pułapu mocy, a tę trzeba by ograniczać jeśli służą tylko dogrzaniu domu, a nie jako główne źródło ciepła.

Wybierając kominek nalezy zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest szyba oraz na sposób jej czyszczenia. Brudna szyba, wymagająca częstego czyszczenia, psuje radość z posiadanego kominka oraz dobry efekt wizualny. Istnieją dwa główne sposoby niedopuszczania do brudzenia szyby: tzw. kurtyna powietrzna (powietrze napływa przez szczelinę wokół szyby i odpycha substancje smoliste) i tzw. warstwa pirolityczna (warstwa tlenków metali, dzięki której szyba nagrzewa sie do kilkuset stopni – substancje smoliste na niej ulegają spaleniu). Najważniejsze w trosce o czystą szybę jest dbanie o wysoką jakość paliwa, które spalala się bardziej „czysto” i powoduje mniej zabrudzeń.