Etapy układania kostki brukowej

Profesjonaliści, którzy specjalizują się w układaniu kostki brukowej, potrafią opisać swoją pracę w kilku krokach. Po przygotowaniu projektu, w którym uwzględniają kształt i kolor kostki oraz wzory, jakie ma ona tworzyć na nawierzchni, przystępują od razu do przygotowania gruntu.

Układanie kostki i usuwanie przeszkód

układanie kostki brukowej Konieczne jest bowiem jego korytowanie, czyli usunięcie około 20-50 cm warstwy gruntu (ilość usuniętej ziemi zależy między innymi od tego, jakie obciążenie jest przewidywane oraz jaki typ podbudowy zostanie wykonany). Tanie układanie kostki brukowej w Sokołowie Podlaskim uwzględnia także usunięcie w przygotowanym terenie przeszkód w postaci wystających korzeni oraz wyrównanie gruntu, przy czym uwzględnia się wykonanie spadku poprzecznego i podłużnego, których zadaniem będzie zapobieganie zastojowi wody. W przypadku małej powierzchni, można przeprowadzić niwelowanie terenu ręcznie – za pomocą drewnianej łaty i poziomicy. Jeśli zamierzamy ułożyć kostkę na większej przestrzeni – wówczas konieczne będą prace spychaczem lub równiarką. Jeżeli teren jest podmokły – to na tym etapie możemy wykonać też linie drenażowe. Za pomocą pospółki lub grubego piasku zagęszcza się dno. Do ubicia wykorzystuje się wibrator lub walec. Jak widać – już sam etap przygotowania gruntu wymaga wykonania wielu prac, dlatego warto zdecydować się na pomoc specjalistów.

układanie kostki brukowej Kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy. Jej grubość zależy od tego, jakiemu obciążeniu będzie poddawana nawierzchnia – tereny wokół domków mogą posiadać jedynie 20 cm podbudowę, ale wjazdy do garażu, które będą narażone na ruch kołowy, muszą już mieć podbudowę o grubości 40 cm. Zachowanie tych proporcji jest bardzo ważne, gdyż to podbudowa stanowi warstwę nośną dla całej konstrukcji. Wykonuje się ją z kruszywa naturalnego lub łamanego. Najczęściej wykorzystywany jest żwir, tłuczeń, żużel lub grys. Po równomiernym ułożeniu podbudowy, należy ją zagęścić, następnie możemy przygotować krawężniki i obrzeża. Po tym etapie możemy już wykonać kilkucentymetrową podsypkę – jest ona konieczna, aby kostka brukowa osadzała się odpowiednio. Do wykonania podsypki stosuje się przesiany piasek, czasami możliwe jest zastosowanie piasku z cementem – zwłaszcza jeżeli dana powierzchnia jest szczególnie narażona na kontakt z wodą.

Podsypkę powinniśmy wygładzić za pomocą łaty. I dopiero na tak przygotowanej podsypce możemy rozpocząć układanie kostki brukowej. Pamiętajmy, aby kostka wystawała kilka centymetrów ponad wyznaczony poziom – to dlatego, że po ułożeniu kostki będziemy ją ubijać wibratorem, co obniży nawierzchnię.