Czym jest uzbrojenie działki?

Działka uzbrojona to działkawoda z doprowadzonymi mediami. W Polsce jednak nie istnieją jasne przepisy dotyczące tej kwestii, dlatego uzbrojenie działki jest traktowanie różnie, zależnie od tego, czy kupujemy ją czy sprzedajemy.

Działka uzbrojona pozwala właściwie od razu rozpocząć budowę, wystarczy jedynie przepisać umowy z wodociągami, elektrownią i gazownią na nowego właściciela. W praktyce takie działki są drogie i rzadko spotykane, znacznie częściej widuje się działki z elektrycznośćmożliwością uzbrojenia, to znaczy te, na których fizycznie nie istnieją żadne przyłącza, a ich wykonanie pociągnie ze sobą wiele miesięcy załatwiania pozwoleń i uzgodnień oraz tworzenia potrzebnych projektów.

Czasem konieczny będzie wkład własny inwestora, jeśli dany zakład uzna, że koszt doprowadzenia przyłącza jest zbyt wysoki, np. z powodu odległości. Może okazać się, że doprowadzenie np. kanalizacji czy prądu to zbyt duży koszt jak na kieszeń inwestora. W takiej sytuacji warto zorientować się, ile kosztuje założenie przydomowej oczyszczalni ścieków lub czy można dostać dotacje z Unii Europejskiej na zakup paneli słonecznych. Takie rozwiązanie często będzie nie tylko tańsze, ale, co ważniejsze, uniezależni nasz dom od dostaw z zewnątrz, dzięki czemu różne awarie nie będą w nim odczuwalne.